خدمات الکترونیک

بزودی کلیه خدمات الکترونیک اعم از پرداخت قبض جریمه ،عوارض مالیات ، خرید طرح ترافیک،عوارض بزرگراه ها و دیگر خدمات ارائه خواهد شد.

بازدید : 444 نفر